ข่าวสารหมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

RSS
“วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?   วิศวกรรมสํารวจ   วิศวกรสํารวจในหน่วยงานราชการแ...
  • Parida Ouamsaoad
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดวันสอบดังนี้ วันเ...
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานกา...
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป