ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18

RSS
ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 (Young Thai Science Ambassador, YTSA#18)

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในปีนี้จัดรูปแบบกิจกรรมการอบรมและการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
  • และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ต้องไม่เคยผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยมาก่อน
  • สามารถเดินทางต่างประเทศได้

    รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/ytsa

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website