ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

RSS
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดวันสอบดังนี้

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website