ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

RSS
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดวันสอบ เวลาสอบ และห้องสอบดังนี้

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website