ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชากฏหมายเฉพาะด้าน เรื่อง กฏหมายและคดีทางการแพทย์ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom

RSS
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชากฏหมายเฉพาะด้าน เรื่อง กฏหมายและคดีทางการแพทย์ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียน คลิก

 

上一篇文章

  • Admin WTU Website