ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

RSS
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

📮 ประกาศ‼️คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมใน "หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2565

📥 เปิดรับสมัคร :
- แพทย์
- พยาบาลวิชาชีพ
- เภสัชกร
- นักเทคนิคการแพทย์
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 🧬 ให้มีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักการของมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) พันธุศาสตร์ทางคลินิก (Clinical Genetics) 🩺 และเภสัชพันธุศาสตร์(Pharmacogenomics) เบื้องต้น🌿 ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling)🧡

📬 จดหมายประชาสัมพันธ์ https://bit.ly/3HSAysN

📢 ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3HSrTGM

📨 รับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ เท่านั้น‼️ ที่ https://bit.ly/3PUY5eV ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 💬

🌐 ระยะเวลาการศึกษาอบรม (มีระยะเวลา 16 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
"หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง"
http://line.me/ti/g/eeTw4AGlAU
📞 โทร 02-419-7466 ถึง 80 ต่อ 1303, 1505
📱มือถือ 098-263-6955
🖥️ Facebook “หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล”

上一篇文章 下一篇文章

  • Admin WTU Website