ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566

RSS
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซด์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th

ติดต่อสอบโทร 02-951-0000

ผู้ติดต่อ : คุณรสรินทร์ ต่อ 99187 rossarin.m@dmsc.mail.go.th หรือคุณธนวรรณ ต่อ 99051

หากพบปัญหาการส่งบทคัดย่อ ติดต่อ : คุณอนุชิต/คุณนาวี โทร 02-951-0000 ต่อ 99653, 99357 หรือ email anuchit.b@dmsc.mail.go.th หรือ navy.s@dmsc.mail.go.th

上一篇文章 下一篇文章

  • Admin WTU Website