ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์เข้าร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์เข้าร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

  • Admin WTU Website
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 3

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 3

  • Admin WTU Website
โครงการกันตรึมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

โครงการกันตรึมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

  • Admin WTU Website
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Smart Health Care and Meternal-Child Wellbeing in the New Normal Era

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Smart Health Care and Meternal-Child Wellbeing in the New Normal Era

  • Admin WTU Website