ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

RSS
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี พว.ศุภลักษณ์ วรรณชรา ได้รับมอบประกาศนียบัตร "พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565" จากโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กทม. และโรงพยาบาลเครือ BDMS

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี พว.ศุภลักษณ์ วรรณชรา ได้รับมอบประกาศนียบัตร "พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565" จากโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กทม. และโรงพยาบาลเครือ BDMS

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี พว.ศุภลักษณ์ วรรณชรา ปัจจุบันทำงานประจำที่ รพ .เปาโล หพลโยธิน ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น เป็นลำด...
  • Admin WTU Website
รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ด้านการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ  ณ.มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว วันที่ 21-22 ต.ค.65

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ด้านการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ณ.มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว วันที่ 21-22 ต.ค.65

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ด้านการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ณ.มหาวิทยาลัย...
  • Admin WTU Website
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานพยาบาล - กลุ่ม รพ.นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน 7 มี.ค.65
  • Admin WTU Website
ประกาศ ขอเชิญประชุมวิชาการ

ประกาศ ขอเชิญประชุมวิชาการ

- เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ค่าลงทะเบียน 3,000 บ. /คน โ...
  • Admin WTU Website