ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 14 ปี

วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 14 ปี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 14 ปี ทางคณะฯ ได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช...
 • Admin WTU Website
วันทันตสาธารณสุข 2565

วันทันตสาธารณสุข 2565

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรม...
 • Admin WTU Website
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ศ...
 • Admin WTU Website
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต         หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ...
 • Admin WTU Website