คณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑ์ EdPEx ผ่านโปรแกรม Yealink โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

RSS
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑ์ EdPEx ผ่านโปรแกรม Yealink โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑ์ EdPEx ผ่านโปรแกรม Yealink โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website