ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21

RSS
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21

เรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal"

วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ปาฐกถาพิเศษ โดย คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

上一篇文章 下一篇文章

  • Admin WTU Website
0 评论
点评:点评
您的姓名*
电子邮件*
消息 *

请注意:评论必须在发布前获得批准。

* 需要填充的字段